20/11/2021

موتور گیربکس پنجره های سقفی

برای باز و بسته کردن پنجره های سقفی گلخانه می توان از گیربکس های دستی و یا موتورگیربکس برقی استفاده نمود، در نوع برقی مکانیزم باز و بسته شدن پنجره، به جهت جلوگیری از تخریب سازه […]
با ما تماس بگیرید.