04/01/2021

گلخانه چه زمانی وارد ایران شد

گلخانه در سال ۱۳۳۲ برای اولین بار وارد ایران شد اولین گلخانه در ایران را آلمانی ها وارد نمودند این نوع گلخانه از جنس شیشه ای و اسکلت فلزی بود و این نوع گلخانه جهت امور […]
با ما تماس بگیرید.