16/10/2021

فن سیرکوله گلخانه

همانطور که از اسم فن های سیرکوله مشخص است این وسیله به گردش در آوردن هوا در محیط گلخانه ها کمک می کند. معمولاً هوای گرم به خاطر سبکی در بالا و زیر سقف گلخانه ها […]
با ما تماس بگیرید.