06/12/2021

تهویه گلخانه با فن 140

فن‌‌ها به تنهایی برای تهویه گلخانه‌های پلاستیکی مورد استفاده قرار می‌گیرند. هوای تازه باید از بیرون گلخانه وارد شود تا جای هوای خارج شده توسط فن خارج کننده هوا را بگیرد. بنابراین پنجره یا پنجره‌هایی در […]
01/12/2021

توصیه های لازم جهت استفاده از سیستم فن 140 و پد سلولزی

–      حفظ استحکام ساختمان تا جایی که امکان دارد بسیار مهم است زیرا هوای وارد شونده (هوای ورودی) به پدها فشار وارد می‌کند. –         اطمینان حاصل کنید که تمام  درب‌ها و دریچه‌ها در زمان استفاده از سیستم فن […]
21/11/2021

اصول انتخاب و نصب فن 140 گلخانه ای

نـکات فنـی زیـر در نصـب و راه انـدازی فن ها بایـد مد نظر قرار گیرنـد:   تعـداد و انـدازه فن هـا بـرای هـر گلخانه بر اسـاس نرخ تهویـه (نسـبت تهویـه بـه سـطح گلخانـه) یـا نـرخ تبـادل هوا […]
18/10/2021

فن ۱۴۰ گلخانه ای

تهویه مناسب در سطح گلخانه ها موجب متعادل نگه داشتن دما در تمامی سطوح محیطی می گردد. ایجاد جریان هوا، تامین در اکسید کربن در مورد نیاز گیاه، کاهش رطوبت اضافه گلخانه ازجمله عملکرد های فن۱۴۰  […]
17/10/2021

پلاستیک گلخانه

 پوشش گلخانه ها از جمله مهم ترین اجزا در ساخت و ساز گلخانه می باشد. باید توجه زیادی در انتخاب نوع پلاستیک کرد، چرا که اگر مشکلی در کیفیت یا حتی نصب آن ایجاد شود، تولید […]
17/10/2021

فن ۱۴۰ گلخانه

 برای داشتن تهیه خوب در سطح گلخانه ها و مرغداری‌ها، داشتن فن ۱۴۰ اگزاست از ضروریات می باشد اما باید در نظر داشت فن ۱۴۰ که استفاده می شود از کیفیت و عمر ماندگاری بالایی برخوردار […]
با ما تماس بگیرید.