19/10/2021

قطعات سازه گلخانه (فنر و لاکینگ)

فنر و لاکینگ از جمله قطعات مهم و کاربردی در سازه گلخانه می باشد، این قطعات جهت نصب و محکم کردن پوشش پلاستیک در سطح گلخانه ها استفاده می شود. معمولا پوشش های مختلفی برای گلخانه […]
با ما تماس بگیرید.