18/01/2022

ارتفاع گلخانه

اگر دريچه های تهويه بر روی سقف و ديواره كناری گلخانه جاگذاری شوند، بازده تهويه از طريق تهويه طبيعی به ارتفاع گلخانه بستگی خواهد داشت. هر چه پنجره سقفی بلندتر و فاصله بين دريچه تهويه نصب […]
30/12/2021

تهويه گلخانه و اهداف آن

تهويه، عملي است كه طي آن هواي داخل و خارج گلخانه با يكديگر ارتباط پيدا مي كنند و ممكن است به صورت طبيعي يا با استفاده از فن های دمنده و مكنده انجام شود. تهويه گلخانه […]
28/12/2021

محاسن كشت های گلخانه ای

الف- استفاده از حداقل زمين برای توليد محصول و اشتغال زايی بيشتر دركشت های گلخانه ای، می توان از حداقل زمين برای كسب درآمد و امرار معاش استفاده نمود؛ در حالی كه در كشت های زراعي […]
13/12/2021

سیستم کنترل اقلیم در گلخانه (گلخانه هوشمند)

در گلخانه های مدرن برای سهولت در بهره برداری و همچنین ایجاد امکان کنترل دقیق پارامترهای مختلف و برنامه ریزی، استفاده از یک سیستم کنترل اقلیم اجتناب ناپذیر می نماید، با تجهیز یک گلخانه به مکانیزم […]
12/12/2021

شرکت گلخانه ای زانوس

فروش و تامین انواع تجهیزات سرمایشی و گرمایشی گلخانه ها – نمایشگاه تجهیزات گلخانه ای آیفارم شهر آفتاب 1400
12/12/2021

شرکت تجهیزات گلخانه ای زانوس

نمایشگاه بین المللی آیفارم – 1400 تهران
09/12/2021
حضور در چهارمین نمایشگاه بین المللی تجهیزات گلخانه تهران

چهارمین نمایشگاه بین المللی تجهیزات گلخانه آیفارم تهران 1400

با ما تماس بگیرید.