26/11/2020

اجرای پروژه های گلخانه ای و قارچ خوراکی به روش طرح و ساخت [EPCS/EPC]

مقدمه: یکی از راه کار های اجرایی به منظور تحقق این امر اجرای پروژه های گلخانه ای و قارچ خوراکی به روش EPC/EPCSاست.EPC مخفف Engineering Procurement Construction میباشد که کار طراحی,تامین تجهیزات و اجرا میباشد.EPCS مخفف […]
24/06/2020

EPC چیست؟

EPC چیست؟ معمولا صاحبان کار یا کارفرمایان جز اجرای پروژه‌ها، درگیری‌های فراوان دیگر نیز دارند و در واقع محور اصلی فعالیت آنها، اجرای پروژه نیست. یکی از ویژگی‌های جدید دانش مدیریت، شناسائی و هدایت سازمان‌ها به […]
با ما تماس بگیرید.