قاب های پد سلولزی در هنگام اجرای کار مورد استفاده قرار میگرد که نگه دارنده پد و لوله های تقسیم آب در این سیستم میباشد.

قاب های پد سلولزی بستگی به ضخامت پد های درخواستی در ضخامت 10 الی 15 سانت در دو مدل آلومینیوم و گالوانیزه تولید میشود.

با ما تماس بگیرید.